Lược sử về Deep Learning.

Từ ý tưởng thất bại đến nền tảng định hình thế giới hiện đại.

Lược sử về Deep Learning. Từ ý tưởng thất bại đến nền tảng định hình thế giới hiện đại. Mục lục: Giới thiệu Những ý niệm đầu tiên Khởi nguồn từ toán học … (1763 - 1935) … đến ý tưởng khoa học cho một chiếc máy “giống người”. (1936... [Read More]
Tags: blog dl_basic